Behandeling en advies

Voedings- en leefstijladviezen 


De behandeling binnen onze orthomoleculair-therapeutische praktijk vraagt om een vooronderzoek naar de leefstijl van de cliënt. Vervuilende voedingsstoffen en verstoorde stofwisseling vragen om een adequate behandeling. Daarom starten we bij de basis: leef- en voedingsstijl.

Ketogene leefstijl


Op het internet treffen we veel keto-diëten aan. Zij variëren allemaal op het Banting-systeem. Zo ontstaat niet alleen verscheidenheid, maar ook onduidelijkheid. Op de Banting-pagina leest u meer.LCHF-voeding


Menigeen krabbelt zich achter de oren als de rollen van de voedingssamenstelling zijn omgedraaid. De granen hebben hun voorrang verloren aan een vernieuwde leefstijl, die ook in de gezondheidszorg veel terrein heeft gewonnen. Ziekenhuizen die epileptiepatiënten behandelen hebben LCHF-voeding op hun menulijsten.Ketogene recepten


Omdat Ortho-Bloesem een orthomoleculair-therapeutische praktijk is, hebben we contact met Cora Hoskens, co-auteur van het boek Van Gezond Dorp naar Gezond Land. Op haar website Keto en zo vinden we een enorm aantal ketogene lekkernijen, die volledig verbonden zijn met de kleurlijsten van het Banting-systeem.

Voor een kijkje op haar website klik hier.de juiste voeding - een wezenlijk onderdeel van een leefstijl als medicijn

Stofwisseling en cellen


Gezonde cellen bepalen onze gezondheid. De chemie van ons lichaam vraagt om een afgewogen evenwicht, waardoor de cel-communicatie wordt bevorderd. Naar mate we ouder worden vraagt onze celhuishouding om grotere aandacht o.a. voor de juiste voeding. Deze vinden wij in de LCHF-levensstijl.
Geraffineerde suiker is funest


Omdat suiker een vuile verbranding heeft, vervuilen onze cellen als we ons systeem ermee overbelasten, en dat doen we ongemerkt omdat bijna overal suiker wordt toegevoegd. Als we onze voeding in de juiste verhoudingen samenstellen, dan leggen we de zoet-verslaving aan banden. In onze visie is de juiste verhouding tussen de macro-nutriënten:
lage koolhydraten, matige eiwitten en hoge vetten (resp. 25 gr + 75 gr + 175 gr).

Tellen, tellen, nog eens tellen


Wordt u ook horendol van al dat getel en uitvissen wat je wel en niet mag en moet eten?

Als u zich herkent, en dat zal wel, dan hebben wij de oplossing. Kijk wat we hebben geschreven over Banting en stop met tellen van alle gedoe!

Leef gewoon in relatie met de kleurlijsten. Hou je aan de fase waarin je bent en eet wat op de lijsten staat.


Het geheim van het ketogene voedingspatroon is je lichaam en je geest. 

LUISTER NAAR JE LIJF en EET WAAROM JE VRAAGT. DE KLEURLIJSTEN HELPEN JE OP EEN GEMAKKELIJKE WIJZE BEREIKEN WAT JE WILT!


Snap je het nog niet helemaal? Stuur dan even een berichtje via contacten en wij nemen contact met u op. Advies aan huis op een rij


  • U ontvangt een formulier waarop u kort beschrijft wat uw ervaringen zijn in het verlangen om b.v. gewicht te verliezen en wat u al hebt gedaan.

  • Op afspraak kom ik bij u thuis voor een intake-gesprek. Dat is nodig, omdat ik alleen iets voor u kan betekenen als u de overtuiging hebt dat u deze persoonlijke zaken met mij kan delen. Vertrouwen is het sleutelwoord.

  • Het gaat in dit alles om u. Mijn adagium is:
    "U MOET NIETS, U DOET HET OMDAT U HET WILT". Het omgekeerde is ook waar: u doet het niet als u het niet wilt.

  • We starten op en zetten we eerste stappen. Na een week hebben we een vervolgafspraak. Dat herhalen we na een week indien nodig. Dan maken we een nieuwe afspraak op basis van de bevindingen van dat moment.

  • Mocht het nodig zijn, dan maken we een onderzoeksafspraak PCGO in Breda.

  • Bij geconstateerde celvervuiling en/of verstoorde celcommunicatie bespreken we de toepassing van Redox-signaalmoleculen.
  • Otho-Bloesem organiseert webinars als praktijk ondersteuning om kennis en inzicht omtrent de strategische voedings- en leefstijl te vergroten en te verdiepen.
  • Mijn cliënten hebben toegang tot online adviezen.

ADVIES AAN HUIS MIJN EXPERTISE

Veel mensen worstelen in hun eentje met voedingsproblemen. Vaak is het moeilijk om in gezinsverband de juiste, op hen toegesneden, voedingsprogramma's te maken en die ook uit te voeren.

Alle verlangde wijzigingen in gewicht staan of vallen met de juiste verhoudingen van de drie macronutriënten - koolhydraten, eiwitten en vetten. Er zijn in ons West-Europese voedingspatroon twee systemen:

1. 'High Carb Low Fat'-systeem (HCLF) - systeem dat door de gangbare voedingsadviseurs wordt aangeraden, met granen en graanproducten als noodzakelijke voedingsingrediënten;

2. 'Low Carb High Fat'-systeem (LCHF) - systeem dat door voedingsadviseurs die denken en werken vanuit een holistisch concept, met aandacht voor de gehele mens en zijn sociaal-maatschappelijke omgeving, wordt aangeraden.


Het is een kwestie van keuze.

In 1863 ervoer de welgestelde, aan het Engelse hof verbonden begrafenisondernemer William Banting, de tot wanhoop leidende krachteloosheid van het HCLF-systeem. "Waarom geef je bonen aan een paard, terwijl die haver en stro nodig heeft?" schrijft hij in zijn open brief "Letter on Corpulence". Na jarenlange pogingen om zijn obesitas te overwinnen met het gangbare voedingspatroon, was daar opeens een arts die hem het gouden advies gaf: verander radicaal en stof met koolhydraten. Hij deed het en op een fantastische wijze boekte hij het resultaat wat tot dan, met het HCLF-systeem, onmogelijk leek. 
Toen was daar opeens iets nieuws: het LCHF-systeem. Er kwam ook een einde aan de dwangmatige hegemonie aan "dieeten en tellen van calorieën" ingewisseld voor "stragetische voedings- en leefstijl", zonder tellen, zonder opletten: met een aantal kleurlijsten die te simpel de weg wijzen naar een goed resultaat.

De keuze is dan niet meer moeilijk, toch?

Banting had een deskundig adviseur die hem bijstond in het toepassen van de juiste voedingsverhoudingen.

Deze adviseur wil ik graag voor u zijn. Samen met u, in uw huiselijke omstandigheden, zoeken we de naar de juiste verhoudingen voor een "Strategische voedings- en leefstijl", die past bij u en de sociaal-maatschappelijke context. Deze context oefent grote invloed uit op het proces van verandering en bereiken van uw doelen. Daarbij zal ik u begeleiden tot het bereikte doel is bereikt.

Is hiermee succes verzekerd?

Nee, helaas niet, want dat zou simpel zijn. Wat we wel weten is, dat bij de inzet en uitvoering van het LCHF-systeem gewicht wordt verloren. Blijft desondanks het verlangde gewichtsverlies uit, dan is er iets anders aan de hand. Dat kunnen we onderzoeken en de soms diepverborgen blokkades in ons systeem zichtbaar maken en behandelen. De onderzoekspraktijk PCGO geeft daarvoor de mogelijkheden. Het kan zijn dat de celcommuncatie verstoord is, met vervuiling van de cellen. Daarvoor hebben we de mogelijkheid om Redox-signaalmoleculen in te zetten. Deze beide extra mogelijkheden maken dan mogelijk de weg vrij voor behalen van de doelen.


Dat is mijn passie, maar dat had u al gelezen.

Maak een afspraak en we stellen bij u thuis een strategisch plan op en gaan we van start.

Ortho-bloesem, Praktijk voor Orthomoleculaire Zorg

Het karakter van bloesem is de voorfase voor de vrucht. Maar als de fleur van de bloemblaadjes verdwijnt en de ouderdomsvlekken zichtbaar worden, dan is pas het moment aangebroken voor het echte werk: de vrucht in wording.

Als we niet beter zouden weten, zouden we denken bij de bruining en verdorring van de blaadjes dat de dood in de pot is. Maar nee: het Leven bloeit op in een grote vrucht. Dat proces vraagt echter wel om een goede procesbegeleiding en behandeling.

Dit is het mission-statement en uitdaging voor Ortho-Bloesem.


Praktijkadres: Paardenweide 3
4824 EH Breda

© Copyright 2020 - Jantien van Beest